Pokaż listę

Stwórzmy razem PLAN DLA WOŁOMINA!

Zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin do współpracy w ramach Nowego Projektu dla naszej lokalnej społeczności.Do wspólnego przygotowania Planu Dla Wołomina. 
Każdy z nas, żyjąc w Wołominie, obserwuje to miasto i poprzez trudności i doświadczenia dnia codziennego ma wyobrażenie o tym, co można zmienić, ulepszyć, aby na jego ulicy, osiedlu, miejscowości żyło się lepiej. Słuchając Państwa uwag, pomysłów, spostrzeżeń, pragnę z tych poszczególnych elementów przygotować Plan Dla Wołomina, Plan, który będzie wypadkową oczekiwań mieszkańców.
Uczyńmy wszystko, aby Plan Dla Wołomina był naszym wspólnym planem i żeby każdy z nas miał realny wpływ na przyszłość miasta. 
Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w tym projekcie. Nie pozwólmy, aby ktoś nas tego głosu pozbawił. Dołóż swój pomysł do Planu Dla Wołomina. Właśnie Ty możesz to zrobić, wypełniając ankietę na stronie.
http://www.plandlawolomina.pl/Pokaż listę
Facebook Twitter